Ochrona sygnalistów

Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów została podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw i wchodzi w życie w dniu 25 września 2024 roku.

Nakłada ona nowe obowiązki na pracodawców będących zarówno podmiotami prywatnymi jak i publicznymi dotyczące ochrony sygnalistów i wewnętrznej procedury przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa. Dodatkowo organy administracji publicznej obowiązane będą wdrożyć procedurę zewnętrzną przyjmowania zgłoszeń.

Kanał zgłoszeń wewnętrznych

Kanał zgłoszeń zewnętrznych

W jaki sposób możemy Państwu

Kanał zgłoszeń wewnętrznych:

Wdrożenie procedury zgłoszeń wewnętrznych:

  • przygotowanie pełnej dokumentacji wraz ze szkoleniem pracowników;
  • wsparcie przy konsultacjach z zakładowymi organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników; 

Subskrypcja specjalnie dedykowanego programu umożliwiającego przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych oraz ich obsługę

Przyjmowanie zgłoszeń jako podmiot zewnętrzny i komunikacja z sygnalistą na etapie przyjęcia zgłoszenia; 

Wsparcie w procedurze weryfikacji i rozpatrywania zgłoszeń oraz podejmowanych działaniach następczych, w tym bieżące konsultacje telefoniczne, mailowe, spotkania online oraz przygotowywanie projektów pism.

Kanał zgłoszeń wewnętrznych:

Wdrożenie procedury zgłoszeń wewnętrznych:

  • przygotowanie pełnej dokumentacji wraz ze szkoleniem pracowników;
  • wsparcie przy konsultacjach z zakładowymi organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników; 

Subskrypcja specjalnie dedykowanego programu umożliwiającego przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych oraz ich obsługę

Wsparcie w procedurze weryfikacji i rozpatrywania zgłoszeń oraz podejmowanych działaniach następczych, w tym bieżące konsultacje telefoniczne, mailowe, spotkania online i przygotowywanie projektów pism.

Zaufali nam

Zobacz nasze pozostałe specjalizacje