Kolejny sukces zespołu kancelarii Świecki&Puchacz! Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił decyzję instytucji zarządzającej dotyczącą zwrotu dofinansowania realizacji programu finansowanego z udziałem środków europejskich. To doskonałe wieści dla naszego klienta, a także przetarcie szlaku dla wielu podmiotów publicznych, które mierzą się z problemem korekt finansowych nałożonych wskutek oceny prawidłowości ogłaszania przetargów z tytułu uchybień powstałych podczas ogłaszania przetargów. Sąd poddał analizie rzekomo błędne wypełnienie formularza ogłoszenia przekazanego do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, w części dotyczącej wskazania podstaw do wykluczenia wykonawców z postępowania.

Wygrana naszego klienta to dla ogromny sukces, bo do tej pory linia orzecznicza zwykle była niejednolita, z przewagą na niekorzyść dla zamawiających. Konsekwencją wyroku jest przyjęcie, że zamawiający, ogłaszając przetarg, nie naruszył procedur, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć naszego klienta. Sprawę prowadzili członkowie zespołu zamówień publicznych z kancelarii Świecki&Puchacz: mecenas Dorota Gaj, mecenas Aleksandra Bednarek i mecenas Marcin Kłos.