Większa ochrona dla kupujących niewybudowane jeszcze domy i mieszkania, ale też kolejne obciążenia dla branży. Przyjęty przez rząd projekt zmian do tzw. ustawy deweloperskiej przewiduje obowiązkowe wpłaty na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Chociaż do ich wprowadzenia jest jeszcze czas, już teraz warto wziąć je pod uwagę przy budżetowaniu nowych inwestycji i planowaniu sprzedaży. Sytuację analizuje mecenas Adam Świecki.